Notícies Palma

Ple en directe Canal YouTube Twitter Ajuntament Facebook Ajuntament

Uns nous plecs per a un servei de tecnologies actualitzat i més eficient

9 de juny de 2017

Surt a concurs amb un procediment de diàleg competitiu el servei de tecnologies de la informació de Cort per un import anual de 4.375.000 euros

El nou concurs s'orienta cap als funcionaris i estipula que cap dels equips de l'Ajuntament tingui més de 4 anys

Óscar Cereijo: "Es una transformació global històrica que permet posar en hora els drets de la ciutadania a relacionar-se amb nosaltres mitjançant les noves tecnologies"

Palma, 9 de juny.- El regidor d'Economia, Hisenda i Innovació, Adrián García, juntament amb el gerent de l'Institut Municipal d'Innovació, Óscar Cereijo, han explicat avui els avanços que suposaran per a l'Ajuntament de Palma, per als seus treballadors i per a la ciutadania l'aprovació dels nous plecs de serveis de tecnologies de la informació. Aquests plecs, que aprovà la Junta de Govern el passat 7 de juny, surten a concurs mitjançant un procediment d'adjudicació per diàleg competitiu i per un període de 3 anys, més un de prorrogable, amb un cost anual de 4.375.000 euros (sense IVA).

García ha explicat que es tracta d'una passa important per a adequar l'Administració que s'emmarca en l'estratègia d'innovació de l'Ajuntament de Palma. "Volem prestar un servei tecnològic al ciutadà que ens faci més propers, que ens ajudi a interactuar amb ell i que la tecnologia sigui una ajuda". El regidor ha explicat que els plecs que s'han aprovat ara són fruit de dos anys de feina silenciosa i s'han elaborat mitjançant un procés de diàleg competitiu. "Es el primer procés de diàleg competitiu que es fa a Balears", ha dit, i ha agraït la feina feta per Serveis Jurídics, Intervenció, Contractació i a l'IMI i al seu personal. "El diàleg competiu permet que els plecs siguin més transparents en la seva elaboració, amb la participació de professionals del sector i amb experts d'altres administracions. A més es garanteix la igualtat de tracte entre licitadors i es recupera la confiança en el personal de l'IMI", ha dit el regidor.

García ha detallat que ja s'ha iniciat un pla de renovació d'equips informàtics a l'Ajuntament, que permetrà que a finals d'any s'hagin renovat 1.000 equips dels 2.100 que hi ha actualment per tal de poder aprofitar al màxim l'administració electrònica. En aquest sentit, García ha recordat que actualment molts de PC tenen 14 anys d'antiguitat.

Cereijo, per la seva banda, ha agraït la feina silenciosa que fan els tècnics de l'IMI, que és "el cor informàtic de la ciutat a un espai com les noves tecnologies". "El primer que hem fet ha estat analitzar la realitat; partim d'una situació molt complexa on la informàtica municipal era un calaix de sastre amb PC que tenen 14 anys", ha dit.

"Ara passam d'aquest calaix de sastre a un sistema que es dividirà en tres lots i que guanyarà en control", ha dit, i ha remarcat que es tracta d'un contracte a tres anys vista. "Això ens permetrà mantenir-nos actualitzats i no hipotecar-nos".

Cereijo ha detallat l'avanç que suposarà dividir aquest plec en tres lots.

  • Lot 1: centre d'atenció a l'usuari i manteniment del lloc de feina. 1.250.000 euros. Els nous plecs abandonen el concepte d'usuari VIP que era per a regidors, directors generals, etcètera i l'usuari VIP passa a ser el funcionari. Així hi haurà tres nivells d'usuari:

-Funcionari i administratiu
-Tècnic especialitzat amb eines diferenciades
-Perfil mòbil: tauletes, etc. (per a llocs de feina de persones que són al carrer).

En aquest lot s'estipula així mateix que cap equip tingui més de quatre anys i permet a l'Ajuntament determinar quin nombre de PC necessita.

  • Lot 2: manteniment evolutiu i correctiu de les aplicacions: 2.152.000 euros. Els nous plecs permeten mantenir totes les aplicacions actuals de l'Ajuntament, actualitzant les obsoletes i migrant allò que resti.
  • Lot 3: manteniment i evolució de sistemes i CPD: 1.000.000 euros. Mantenir servidors amb capacitat i latència adequades. En aquest sentit, Cereijo ha explicat que aquest punt permetrà impulsar la possibilitat d'un servidor conjunt amb el Govern i el Consell de Mallorca. "Estam oberts a una major relació per a optimitzar costs i preus per tal de compartir servidors", ha dit.

Data darrera modificació: 12 de juny de 2017

Agenda