Notícies Palma

Segueix el Ple en directe Canal YouTube Twitter Ajuntament Facebook Ajuntament

L'Oficina Antidesnonaments ha aturat 1.455 desnonaments des de 2015

19 de febrer de 2019

Des de la seva inauguració, s'han obert 2.728 expedients i s'ha ofert informació i assessorament a 1.804 persones

Pel que fa als desnonaments amb data de llançament, s'han aturat gairebé el 70 per cent dels casos

Hila: "L'oficina ha estat una eina molt efectiva de l'Ajuntament que ha permès intervenir i ajudar a moltes famílies"

Palma, 19 de febrer de 2019.- L'Oficina Antidesnonaments ha aturat 1.455 desnonaments des de la seva posada en funcionament. Des de la seva inauguració, s'han obert 2.728 expedients i s'han atès 1.804 peticions d'assessorament i informació. Pel que fa als desnonaments amb data de llançament, s'han aturat gairebé el 70 per cent dels casos.

El regidor de Model de Ciutat, Urbanisme i Habitatge Digne, Jose Hila, ha remarcat la "gran feina que està duent a terme l'Oficina i els seus treballadors i treballadores, a qui vull agrair la tasca que estan duent a terme". "Ens digueren que era impossible aturar els desnonaments i hem demostrat que no era així. Hem estat al costat de les persones que més ho necessitaven", ha afirmat Hila. Per al regidor, "l'Oficina ha estat una eina molt efectiva de l'Ajuntament, que ha permès intervenir i ajudar a moltes famílies". Hila ha assegurat que durant aquest mandat s'ha posat "el focus en la importància de protegir l'accés a l'habitatge, l'eix central de moltes de les polítiques que estam executant"

Mediació

L'Oficina Antidesnonaments du a terme diferents mediacions. Així, fa d'intermediària amb els llançaments programats i, a més, col·labora amb les entitats bancàries a través del Codi de bones pràctiques, la mediació directa per a trobar una solució, la condonació del deute o la concessió per part del banc d'un lloguer social.

Xifres

Des que es va inaugurar el juliol de 2015, l'Oficina ha tramitat 2.728 expedients. Els expedients de lloguer s'han estabilitzat durant 2018 en relació amb 2017, amb gairebé el mateix nombre de sol·licituds, mentre que els hipotecaris segueixen disminuint.

Durant aquests anys s'han aturat 1.455 desnonaments. Les dades desglossades són les següents:

  • Llançaments aturats, 806
  • Bones pràctiques concedits, 218
  • Mediació amb el banc, 228
  • Condonació del deute, 80
  • Lloguer social, 123
  • Total de desnonaments aturats, 1.455

Hi ha hagut un augment considerable en la mediació directa amb les entitats bancàries, les condonacions dels deutes i els lloguers socials atorgats pels bancs a petició de l'Oficina. Pel que fa als desnonaments amb data de llançament, l'efectivitat és molt elevada. Dels 813 expedients de lloguer se n'han aturat 553, xifra que suposa un 68 per cent. Pel que fa als hipotecaris, dels 210 se n'han aturat/ajornat 168, un 80 per cent.

La majoria de les persones que han emprat l'Oficina Antidesnonaments són parelles amb fills (36 per cent), mares/pares sols/es amb fills/es (22 per cent) i persones soles (16 per cent). Finalment, segons la procedència per barris de les famílies que acudeixen a l'Oficina: Son Gotleu, Pere Garau, Foners i La Soledat Nord són els barris on es donen més casos.

Data darrera modificació: 20 de febrer de 2019

Agenda