Notícies Palma

Ple en directe Canal YouTube Twitter Ajuntament Facebook Ajuntament

Cort publica el llistat provisional de beneficiaris de la subvenció d'ajudes al lloguer 2019

18 d'octubre de 2019

Des d'avui i fins dia 31 d'octubre hi ha temps per a presentar al·legacionsi documentació addicional

Palma, 18 d'octubre de 2019.- L'àreade Model de Ciutat, Habitatge Digne i Sostenibilitat ha publicat a la pàginaweb corporativa la resolució provisional de la convocatòria de la subvenciód'ajudes al lloguer. A partir d'avui i fins dia 31 d'octubre, els sol·licitantsque han quedat exclosos poden presentar al·legacions i/o documentació per aesmenar deficiències.

La convocatòria compta amb unainversió de 300.000 euros per actuar davant l'emergència habitacional. Laregidora de l'àrea Neus Truyol afirma que "suposa una eina fonamental percontribuir a pal·liar els preus elevats dels lloguers a la nostra ciutat, i deforma prioritària ajudar als col·lectius més perjudicats com són els joves iels joves i majors de 65 anys".


El llistat provisional reflecteix la gran demanda de sol·licitants que suposaràesgotar el 100% de la inversió prevista. El període subvencionable abasta desde l'1 de gener fins el 31 de desembre de 2019. Finalment són 313 elsexpedients admesos, classificats en dues tipologies de subvenció, tal i compreveien les bases.

La línia de subvenció Tipus A,destinada a joves entre 18 i 35 anys i majors de 65 anys, suposa el pagamentdel lloguer fins el 50% del preu mensual, amb un límit 4.200€ i 350€ mensuals,i representa el 42% dels expedients admesos.

El Tipus B, oberta a tota laciutadana, es destina al pagament de fins el 40% del preu mensual, amb un límitde 3.360€ i 280€ mensuals, i representa un 54% dels expedients admesos.

En menor mesura també s'han admèssol·licituds de dos titulars d'un mateix contracte de lloguer i per tant hanpogut optar a les dues línies de subvenció. En aquest cas, només són un 4% delsadmesos.

Cal remarcar que gairebé la meitatde les sol·licituds presentades han quedat excloses perquè no compleixen elsrequisits de la convocatòria, és a dir un 42,5% que representa uns 442expedients. En aquest sentit, l'àrea considera que aquest fet i l'allau desol·licituds que l'Ajuntament va rebre en el procés de presentació, s'expliquenen el retard en la convocatòria de la subvenció que fa l'IBAVI cada any.


Concretament, s'han presentat 993 sol·licituds i el Departament d'Habitatge vaatendre durant el període de presentació de sol·licituds a més de 3.300persones. Del tota, 442 han quedat excloses per no complir els requisits, i 258han quedat exclosos amb deficiències o manca de documentació.

Els requisits de la convocatòriasón els següents:

  • Els ingressos de les persones que visquin al domicili segons l'Indicador Públic de Renda d'Efectes Múltiples (IPREM).
  • Una persona: els ingressos no poden ser superiors a 15.039,18 € anuals.
  • Dues persones: ingressos comuns no poden ser superiors a 18.798,97 € anuals.
  • Tres o més persones, s'han de sumar 3.759,79 € per persona extra. Com a exemple, si sou tres persones, els ingressos no poden ser superiors a 22.558,76 € anuals.
  • El lloguer no podrà ser superior a 900 euros el mes.
  • Estar empadronats a Palma amb una antiguitat mínima de 6 mesos.
  • No hauran de tenir un altre habitatge del qual siguin els propietaris.

Data darrera modificació: 18 d'octubre de 2019

Agenda