Notícies Palma

Ple en directe Canal YouTube Twitter Ajuntament Facebook Ajuntament

Model de Ciutat: Presentació d'activitats en torn al tema "La Humanització de la ciutat"

5 de febrer de 2020

Com aresposta a les iniciatives generades des del Consell de Model de Ciutat,aquesta àrea organitza, juntament amb el Cercle d'Economia de Mallorca i el Col·legiOficial d'Arquitectes de les Illes Balears (COAIB), un cicle de conferènciesamb la presència d'alguns dels urbanistes referents internacionals pel que fa ala transformació de les ciutats des del punt de vista de la qualitat de vidadels ciutadans 

Palma, 4 de febrer de 2020.- La regidora de Model deCiutat, Habitatge Digne i Sostenibilitat ha explicat que l'àrea i d'acord ambels compromisos adquirits amb el Consell de Model de Ciutat, ha organitzat lavisita de dos referents internacionals en el camp de l'urbanisme pensat per ales persones. A més d'altres activitats dirigides a col·lectius específics,l'arquitecte i humanista danès Jan Gehl i l'exdirector de l'Agència Urbana deBarcelona Salvador Rueda, pioner de la visió de la ciutat considerada com aecosistema, oferiran a Palma durant aquest mes de febrer dues trobades obertes.


En primer lloc, l'urbanista danès Jan Gehl oferirà una conferència a la salad'actes de la Fundació SaNostra el proper dilluns 17 de febrer a les 18.30 hores, convidat perl'Ajuntament de Palma i el Cercle d'Economia.

Gehl ha estat pioner i és reconegut en tot el món perprojectar transformacions urbanes que posen sempre el punt de vista de lespersones a l'epicentre de la planificació urbanística. És un referent per laseva investigació i pràctica per a la recuperació de la dimensió humana en laciutat.


En aquest sentit, la regidora de Model de Ciutat, Neus Truyol ha explicat queaquest cicle és un exemple del compromís polític en impulsar projectestransformadors i d'avançar en la reflexió social cap a un model de ciutat méssostenible i més humana. A més, forma part del programa de feina pactat en elmarc del Consell de Model de Ciutat de l'àrea, on hi participa el teixit socialde la ciutat, un espai necessari per aportar punts de vista innovadors quefomentin que la societat segueixi avançant i reflexionant sobre quin model deciutat volem.


«Fins ara el desenvolupament urbà havia oblidat el factor humà. Jan Gehl haproposat un model de ciutat que millora la qualitat de vida de les personesperquè ens recorda que l'estructura de l'espai públic condiciona elcomportament humà. El model de ciutat genera inherentment un model deconvivència determinat». Projectes dirigits per Jan Gehl com la peatonalitzacióde l'Avinguda Broadway a Times Square, o la transformació del centre deCopenhague, entre d'altres, han estat iniciatives pioneres pel que fa a lareconquesta de l'espai públic per part dels ciutadans.

Aquest és també el model de ciutat que volem per aPalma. Si els veïns i veïnes dels barris són agents actius en la construcció,definició i reconquesta de la ciutat i del seu espai públic, aquesta és podràdur a terme, millorarà la seva qualitat de vida, i la ciutadania se sentiràorgullosa de la seva ciutat. Els espais públics en condicions i oberts fomentenla interacció entre veïns, entre persones. Ciutats amb espais per a caminar,amb carrils bici, fomenten una població més saludable. Novolem carrers sense persones.

D'altra banda, en el marc de la inauguració del'exposició sobre el concurs de projectes per a Son Busquets, organitzat pelsJoves Arquitectes de Mallorca (JAM), dijous 20 de febrer a les 19 hores, la seudel COAIB acull un debat que comptarà amb la participació de Salvadro Rueda, exdirectorde l'Agència d'Ecologia Urbana de Barcelona, llicenciat en Ciències biològiquesi Psicologia per la Universitat de Barcelona, diplomat en Enginyeria ambiental ien Gestió energètica, Joan Riera, gerent d'Urbanisme de l'Ajuntament de Palma,i Àngel Panero, arquitecte de l'Oficina Tècnica del Consorci de Santiago deCompostel·la.

A més, seguint la línia de les reflexions delsObjectius COAIB (www.objectiuscoaib.org) iniciada fa un any pel Col·legi Oficiald'Arquitectes de les Illes Balears, Salvador Rueda oferirà una conferènciadivendres 21 a les 11 hores a la seu del COAIB per exposar el projecte de lessuperilles de Barcelona que els darrers anys s'està convertint també en unemblema d'intervenció urbana a escala internacional. Salvador Rueda és unreferent en la implementació de polítiques urbanístiques des de la perspectivade les ciutats com a ecosistemes ja que proposa una transformació a partir dela ciutat existent tenint en compte les aportacions de diverses disciplines:arquitectura,sociologia, planificació urbanística, i fins i tot psicologia.

En aquesta línia, l'àrea i l'equip de governmunicipal té en marxa projectes per a la millora i reconversió de l'espaipúblic com ara: Cotlliure, Nuredduna, Passeig Marítim, Plaça dels Nins, SonBusquets, Canòdrom i Velòdrom, entorn de l'antiga presó, etc.  Aquests són exemples concrets que ja hancomençat a caminar, però el Pla General ha de proposar millores en aquestsentit a partir de la definició d'un model de ciutat contínua, compacta icomplexa, amb barris amb usos mixtos: serveis, comerç i habitatge. Tant unacosa com l'altra parlen del mateix, de resituar a les persones a l'eix centralde la planificació urbanística. A la fi de millorar la qualitat de vida de lespersones, dels barris i la ciutat, fent de Palma també una ciutat més estimada.

Data darrera modificació: 12 de febrer de 2020

Agenda