Notícies Palma

Ple en directe Canal YouTube Twitter Ajuntament Facebook Ajuntament

L'Ajuntament activa un primer paquet de mesures d'emergència social i econòmica per a compensar l'impacte de la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19

19 de març de 2020

S'allarga un mes i mig el termini de pagament de l'impost de vehicles i la TIRSU

De la taxa d'ocupació de via pública, que afecta les terrasses, es retornarà l'import dels dies d'inactivitat per l'estat d'alarma

Es garantirà la disponibilitat de les ajudes econòmiques urgents que gestiona Benestar Social

L'objectiu és ajudar a la ciutadania en un moment de suspensió de l'activitat a causa de l'estat d'alarma

Palma, 19 de març de 2020.- L'Ajuntament de Palma ha establert les primeres mesures econòmiques i socials per a la gestió de la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19. L'objectiu és ajudar a la ciutadania en un moment de suspensió de l'activitat per l'estat d'alarma posant en marxa iniciatives d'emergència social i econòmica. Les mesures es basen en la prolongació del termini per a pagar tributs actualment en període de pagament i el retornament de taxes ja cobrades per serveis que no es poden prestar per manca d'activitat. A més, es garantirà la disponibilitat de les ajudes econòmiques urgents (menjador, lloguer...) que gestiona Benestar Social, així com altres serveis essencials com la protecció de les dones víctimes de violència de gènere.

D'aquesta manera, s'allarga el termini per a abonar l'impost sobre vehicles de tracció mecànica (impost de circulació) i la taxa de residus sòlids (TIRSU). Pel que fa a la taxa d'ocupació de la via pública, que afecta per exemple les terrasses, es retornarà la part proporcional dels dies en què no poden estar obertes o es descomptarà del següent rebut.

Mesures

En concret, les mesures que s'aplicaran són les següents:

  • S'allarga el termini per a pagar l'impost sobre vehicles de tracció mecànica, que actualment està en període de cobrament, com cada any. Així, el termini havia d'acabar el 18 de maig i s'ha decidit perllongar-ho fins al 30 de juny. Els rebuts domiciliats es cobraran el dia 1 de juny i no entre l'1 i el 18 de maig com estava previst. En total són 288.426 rebuts, que suposen un import de 22.932.626 euros.
  • Anàlogament, s'allarga el termini per a pagar la taxa de residus sòlids, que actualment està en període de cobrament. Així, el termini acabava el 18 de maig i s'ha decidit perllongar-ho fins al 30 de juny. Els rebuts domiciliats es cobraran el dia 1 de juny i no entre l'1 i el 18 de maig com estava previst. En total són 190.801 rebuts, que suposen un import de 31.353.227 d'euros.
  • La taxa d'ocupació de la via pública és el tribut que els bars, restaurants i cafeteries paguen per tenir habilitada una terrassa al carrer. Es retornarà la part proporcional dels dies en què no poden estar obertes o es descomptarà del següent rebut.
  • Es retornaran, o si s'escau es descomptaran de la forma més àgil possible, els pagaments de taxes i preus públics, fets per activitats, serveis o aprofitament de domini públic que no s'han pogut dur a terme per culpa de l'estat d'alarma.
  • Es garantirà la disponibilitat de les ajudes econòmiques urgents (menjador, lloguer...) que gestiona Benestar Social per a donar resposta a les necessitats de la ciutadania. Es recorda que els telèfons per a urgències de Benestar són 676758317 i 971225977.
  • L'Institut Municipal de l'Esport ha pres les següents mesures: devolució de les quotes relatives als cursets suspesos, devolució del 50 per cent de la quota del mes de març, bloqueig i suspensió de nous cobraments fins que no es reprenguin de nou les activitats. S'està estudiant la compensació per a usuaris d'abonaments i PADs.

Amb aquestes iniciatives fiscals i la garantia de disposar de fons per a ajudes econòmiques urgents l'Ajuntament de Palma vol començar a donar resposta davant l'actual situació de crisi sanitària, i ajudar a famílies, treballadors i treballadores i empreses. En aquests moments s'està acabant d'estudiar el Reial decret-llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per a fer front a l'impacte econòmic i social del COVID-19 per a aplicar un segon paquet de mesures de caràcter econòmic i social, que anirà destinat a reforçar les famílies, les persones més vulnerables, empreses i autònoms.

Data darrera modificació: 20 de març de 2020

Agenda