Notícies Palma

Ple en directe Canal YouTube Twitter Ajuntament Facebook Ajuntament

La Junta de Govern aprova la suspensió del pagament de la taxa d'ocupació de les terrasses fins al 31 de desembre

20 de maig de 2020

Palma, 20 de maig de 2020.- La Junta de Govern ha aprovat avui la modificació de l'Ordenança fiscal que regula la taxa de terrasses per a la suspensió del pagament entre el 14 de març -dia en què es va decretar l'estat d'alarma- i el 31 de desembre, tal i com es va acordar en el segon paquet de mesures per fer front a la crisi sanitària i econòmica provocada per la COVID-19. Cal recordar que el pagament està suspès mentre dura la mesura excepcional adoptada pel Govern central i, per tant, amb aquest canvi no s'haurà d'abonar la taxa un cop acabi l'estat d'alarma. La modificació s'elevarà al proper Ple de maig per a la seva aprovació.La modificació de l'ordenança fiscal reguladora de la Taxa per l'ocupació dels terrenys de titularitat pública local per bars o cafès, cafeteries i restaurants amb taules, cadires i altres consisteix en la inclusió d'una Disposició Transitòria única que quedarà redactada així: "Queda suspesa l'aplicació d'aquesta ordenança i no seran exigibles les tarifes de l'Annex durant el període comprès entre el 14 de març i el 31 de desembre de 2020." Cal recordar que el primer paquet de mesures per fer front a la crisi sanitària i econòmica provocada per la COVID-19 va incloure el retorn de la part proporcional de la taxa dels dies en què les terrasses no podien estar obertes. El segon paquet de mesures, destinat a la reactivació del teixit econòmic i productiu de Palma, va fer extensible aquesta mesura fins a finals de 2020. Suposa una minva d'ingressos d'1,7 milions d'euros.El Departament Tributari de l'Àrea d'Hisenda, Innovació i Funció Pública va començar a retornar la part proporcional de la taxa d'ocupació de la via pública cobrada i que correspon als dies en què no havien pogut obrir les terrasses a causa de l'aplicació del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es va declarar l'estat d'alarma per a la gestió de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.

Data darrera modificació: 20 de maig de 2020

Agenda