Notícies Palma

Segueix el Ple en directe Canal YouTube Twitter Ajuntament Facebook Ajuntament

L'Oficina Antidesnonaments es reforça per a fer front a l'alta demanda de famílies en situació de vulnerabilitat

25 de maig de 2021

Neus Truyol: "el decret d'ajornament dels desnonaments només serveix per a endarrerir un drama social de milers de famílies. Mentre la situació econòmica no millori, la vulnerabilitat de moltes famílies persistirà"

L'OAD ha gestionat 1.029 expedients durant el 2020, la majoria per impagaments de lloguer, i en els primers quatre mesos d'enguany ja s'han gestionat més de 460 expedients. I s'han emès més informes de vulnerabilitat en quatre mesos que en els anys 2020 i 2019

Palma, 25 de maig de 2021.- La regidora de Model de Ciutat, Habitatge Digne i Sostenibilitat, Neus Truyol, ha comparegut en roda de premsa per a fer balanç de la feina que està duent a terme l'Oficina Antidesnonaments en aquests moments de dificultat i crisi econòmica i social agreujada per la pandèmia del covid-19.

"Hem ampliat la plantilla de l'Oficina Antidesnonaments amb un reforç de 4 treballadors socials i 1 auxiliar per a agilitzar la tramitació dels expedients i poder atendre correctament l'allau de desnonaments i el gran volum d'informes de vulnerabilitat arran del RD 37/2020". La regidora reconeix que aquests informes estan ajudant a aturar els desnonaments, però també estan generant un volum de tramitació que per a moltes famílies, i també advocats, és un procediment poc clarificat.

En aquest sentit, la regidora manifesta que les decisions d'emergència que s'han pres en relació amb els desnonaments, així com la injecció milionària de doblers que ha fet l'Ajuntament en ajudes socials, "han servit per a aturar el cop, però el drama social no es revertirà mentre la situació econòmica i laboral de les famílies no millori substancialment. La crisi és profunda i serà llarga de superar. L'ajornament dels desnonaments no serà suficient".

Truyol recorda que la decisió del Govern espanyol d'ampliar tres mesos més la suspensió de desnonaments més enllà de l'aixecament de l'estat d'alarma no serà suficient. Només en els primers quatre mesos d'enguany s'han emès més informes de vulnerabilitat que en tot l'any 2020 i el 2019. Concretament, ja s'han enviat als jutjats més de 163 informes, mentre que l'any passat varen ser 157 en tot l'any, i el 2019 varen ser 82. D'aquests 163 informes emesos, 88 van per la via ordinària i 75 a través del Reial decret llei 37/2020, de 22 de desembre, de mesures urgents per a fer front a les situacions de vulnerabilitat social i econòmica en l'àmbit de l'habitatge i en matèria de transports.

De fet, les dades del balanç de tramitació d'expedients mostren l'alta demanda de suport de les persones i famílies que acudeixen a l'Oficina. Concretament, l'any 2020 es varen obrir 1.029 expedients, dels quals la majoria eren per impagament de lloguer, uns 801. En els primers quatre mesos del 2021 l'Oficina ja ha gestionat més de 460 expedients, que estan oberts, que se centren a atendre les famílies amb demanda judicial, és a dir, els més extrems i urgents.

La regidora Truyol considera que "l'allau de desnonaments programats és molt important i no s'aturarà. De fet, l'ajornament de les execucions judicials no fa més que endarrerir però en cap cas frenar o evitar".

La ingent feina que està duent a terme el personal tècnic i administratiu de l'Oficina Antidesnonaments ha permès millorar les ràtios de suspensions de llançaments. Concretament, en els casos més habituals, com són els d'impagament de lloguer, l'èxit està en un 72% dels expedients gestionats enguany.

La regidora insisteix que aquestes dades no ens poden fer oblidar que "el nivell de llançaments està pels niguls: el 2020, tot i l'estat d'alarma, es varen programar 461 llançaments, i en els primers 4 mesos d'enguany ja se n'han programats 229. Això significa que hem passat de 38 llançaments al mes durant el 2020, tot i l'estat d'alarma i la suspensió de terminis administratius i judicials, a una mitjana de 60 desnonaments programats al mes.

I les previsions per als propers mesos són de mantenir la tendència d'entre 50-60 llançaments cada mes.

L'Oficina també tramita una part important de les ajudes econòmiques bàsiques de l'Àrea de Benestar i Drets Socials. Cal recordar que l'Àrea de Benestar ha incrementat enguany el seu pressupost fins a arribar a una xifra històrica d'11 milions d'euros en la partida destinada a aquestes ajudes. L'OAD ja n'ha distribuït 20.000 €, dels quals gairebé 7.000 € només aquest mes d'abril per a despeses vinculades a l'habitatge, principalment entrades de rendes de lloguer.

La regidora ha recordat quina és la situació social i econòmica, que mostra una ferida profunda:

  • L'atur ha pujat un 43% i el nombre de demandants de feina un 112%.
  • Les famílies han de suportar que els lloguers representin un pes importantíssim dels ingressos familiars, entre el 40 i el 60% segons els barris de Palma, quan les recomanacions de la UE és no superar el 30%.
  • A l'altre costat de la balança, el mercat immobiliari mostra una tímida, imperceptible, baixada dels preus d'un 9,13% el 2020, respecte de l'any anterior. I un preu mitjà de lloguer que es manté en 12 €/m², uns 1.022 € mensuals per un habitatge de poc més de dos dormitoris.

Davant aquesta situació límit per a centenars de famílies de Palma, és necessari un paquet de mesures urgents, que passen per:

  • Regulació urgent del preu del lloguer que permeti delimitar zones d'especial atenció i fixar un índex de preus ajustat a la realitat.
  • Suspensió dels desnonaments més enllà de l'estat d'alarma, i més enllà de la pròrroga de 3 mesos, totalment insuficient. Només representa ajornar una realitat que acabarà passant mentre no es recuperin els llocs de feina destruïts.
  • Actualitzar el registre d'habitatges buits de grans tenidors, i fer aflorar el parc d'habitatges buits i perseguir els fons voltor i els grans tenidors en aplicació de la Llei autonòmica d'habitatge i del Decret 3/2020, que atorga al l'Administració el dret preferent de compra quan un gran tenidor pretén vendre els seus habitatges a un fons".
  • Apel·lar a la responsabilitat dels grans tenidors, i no tan grans, d'acord amb la realitat social i econòmica. Els grans tenidors ja estan obligats a oferir un lloguer social en els casos d'adquisició d'habitatges mitjançant execució hipotecària a persones o unitats familiars que estiguin en situació d'especial vulnerabilitat. Però és necessari ampliar els supòsits per a garantir que donen cobertura a les noves realitats socials i econòmiques dels veïns i veïnes de Palma.

Majoritàriament els usuaris de l'Oficina Antidesnonaments són persones entre 31 i 65 anys, dels quals un 63% són dones les que hi acudeixen, i les unitats de convivència més freqüents estan formades per parelles amb fills o persones soles.

Els barris amb major afectació en relació amb els expedients gestionats per l'Oficina se situen a l'eixample dret de la ciutat. Concretament, Son Gotleu, Pere Garau, Foners, el Camp Redó, la Soledat Nord, el Rafal Vell i Bons Aires.

Data darrera modificació: 26 de maig de 2021

Agenda