Notícies Palma

Sigue el Pleno en directo Canal YouTube Twitter Ajuntament Facebook Ajuntament

El nou Pla General de Palma aposta per l'habitatge assequible, la contenció del creixement urbanístic i el model de la ciutat de les cures

4 de octubre de 2021

Aquest mes d'octubre s'aprovarà inicialment el document urbanístic de referència de la ciutat, que desenvolupa un model de ciutat compacta, complexa i contínua per donar resposta als reptes econòmics, socials i mediambientals dels propers 20 anys

Hila: "El nou Pla General incorpora la visió de la sostenibilitat i impulsa de forma significativa l'aposta per l'habitatge assequible, som valents perquè coneixem les dificultats que existeixen"

Neus Truyol: "Tenim un pla per a la Palma dels propers 20 anys i que ens permet afrontar els reptes de la triple crisi econòmica, social i ambiental, amb un model de ciutat verda, inclusiva, sostenible, cuidadora, que afavoreix l'economia circular i la protecció dels ecosistemes" 

Palma, 4 d'octubre de 2021.- El batle de Palma, José Hila, i la regidora de Model de Ciutat, Habitatge Digne i Sostenibilitat, Neus Truyol, han comparegut en roda de premsa avui per exposar els principis i les mesures del nou Pla General de Palma. Està previst que el Consell de Gerència l'aprovi demà en sessió ordinària, i quedi aprovat inicialment en el Ple d'aquest mateix mes d'octubre.

Hila ha afirmat que "el nou Pla General representa una gran oportunitat per a Palma, perquè ens permet dissenyar la ciutat dels propers 20 anys. L'hem redactat incorporant la visió de la sostenibilitat i de la lluita contra el canvi climàtic, dos ítems fonamentals avui en dia. També impulsam de forma significativa l'aposta per l'habitatge assequible, i som valents perquè coneixem les dificultats que existeixen per trobar un habitatge a la nostra ciutat".

El nou Pla General aposta per "una ciutat compacta i propera, que impulsa nous sectors econòmics i pel comerç de proximitat. És una ciutat mediambiental, social i econòmicament sostenible". Aquesta descripció que ha fet el batle es concreta en el següents objectius:

·       preservar i regenerar els ecosistemes, reconnectant-los entre sí amb els corredors ecològics

·       dotar el territori de Palma d'una major resiliència front els efectes de la crisi climàtica

·       promoure un model de ciutat més humana, que promou la mobilitat sostenible

·       fomentar l'urbanisme de proximitat i la cohesió social 

·       protegir el patrimoni de la ciutat i la identitat dels barris i pobles

·       garantir l'accés al'habitatge digne, 

·       i afavorir l'economia circular, diversificada i basada en el coneixement

Per tal d'entendre millor la complexitat, i l'abast del nou planejament, Hila ha exposat els diferents eixos bàsics en els quals s'ha estructurat elcontingut tan complex i ampli, i la regidora ha entrat en més detall en relació a les 22 mesures que contemplen aquests eixos. Concretament, els eixos són:

Protecció i ús racional del territori 

Es basa a prioritzar la conservació i reconversió dels sòls ja transformats en compte de consumir més territori. Per tant, una contenció dels nous creixements ajustats al sòl urbanitzable estrictament suficienti necessari per a satisfer les previsions demogràfiques. Concretam en un 46% menys (225,56 ha) respecte les previsions de creixement del planejament previst en l'Avanç. A més, es des classifiquen fins 212 ha de sòl .

1.     Palma, oberta al mari la natura 

Es proposa identificar els corredors verds i augmentar la superfície de parcs en més de 2 milions de m2 nous. També la recuperació i protecció del front litoral a través de projectes de transformació com és la renaturalització de la Platja de Palma, per recuperar l'ecosistema i fer el litoral més resilient als efectes de la crisi climàtica. I sense oblidar l'aposta per la sostenibilitat del territori i potenciar el sector agrícola amb la creació del Parc Agrari, que és també una aposta per la sobirania alimentària. 

2.     Humanització de laciutat i mobilitat sostenible

Palma ha de ser la ciutat dels 15 minuts. Ja s'estan fent passes importants a Ciutat en aquesta direcció i el nou Pla General dibuixa les línies del futur: eixos cívics transversals i radials i el model de les superilles per a fomentar la ciutat de proximitat. A nivell de ciutat, es dissenyen projectes estratègics com és la reconversió de la via de cintura i els nusos de canvi a diferents llocs de ciutat. Ambdós, a més de millorar la mobilitat a escala humana, permetran cosir els barris i crear noves zones verdes.  

3.     Palma, ciutat debarris i pobles. Una ciutat per a la gent 

Es proposen mesures que fomentin aquesta ciutat policèntrica: amb mescla d'usos i habitatge assequible que garanteixi equilibris socials; és a dir, la ciutat de les cures, inclusiva i segura. De fet, en aplicació de totes les mesures de foment d'habitatge protegit i assequible que es proposen, el 2040 s'haurà multiplicat per 8 l'habitatge social a Palma. Això implica arribar al 5,6% d'habitatge social a Palma, és a dir, 11.288 habitatges.  

En aquest apartat també hi ha un important paquet de mesures per aprotegir el patrimoni urbanístic i arquitectònic. S'amplia el catàleg, i s'incorporen més edificis a protegir, arribant a més de 600 en total.  

4.     Palma, una ciutat resilient i autosuficient front a la crisi climàtica 

La crisi climàtica és una realitat. En els propers anys s'experimentarà un increment de temperatures, passant de 15 a 45 dies de calor extrem, un fenomen al qual cal afegir els efectes d'illa de calor que pateix la ciutat de Palma, incrementant una mitjana de 4ºC més de temperatura respecte el seu entorn.  

És així com, front a la Crisi Climàtica, el NPG introdueix  diferents mesures de reducció de les emissions de CO2 (mesures de mitigació) com és la capacitat d'autosuficiència energètica, especialment mitjançant cobertes fotovoltaiques.  

Per un altre costat, es proposen diferents mesures d'adaptació al canvi climàtic per fer de Palma un territori més resilient: treballar cap a l'autosuficiència hídrica en tots els nous creixements, i mesures per fer front a l'illa de calor tot incrementant el verd als espais oberts aixícom les cobertes verdes.  

5.    Diversificació econòmica: una ciutat d'encontre i intercanvi 

El NPG té com objectiu establir les bases per una transició ecosocial del model econòmic de Palma, mitjançant la seva diversificació: economia Blava, la BioEconomia o l'Economia Cultural i Creativa. Per a fer possible la seva implantació, es delimiten àrees de nova centralitat com són el Districte Innovador de Llevant, el Pol Marí, Son Busquets i l'Antiga Presó al nord de Palma, Son Pardo o Son Güells, entre d'altres.  

La diversificació econòmica passa també per la reconversió del sector industrial a través de mesures de millora dels polígons industrials. El petit i mitjà comerç mereix una especial atenció i per això s'han incorporat actuacions i limitacions per aturar la seva desaparició dins la ciutat, per exemple, limitant que les plantes baixes es converteixin en habitatges.

La regidora Neus Truyol ha intervingut juntament amb el gerent d'Urbanisme, Joan Riera, i el director general d'Urbanisme, Biel Horrach, així com la responsables tècnica de l'Oficina de Pla General, Pilar Simón, per detallar les mesures que preveu el Pla. S'han estructurat en 22 mesures d'acord amb la classificació de 5 eixos i un eix bàsic d'ús racional del territori.

 "Tenim un pla per a la Palma dels propers 20 anys. Està dissenyat perquè ens permeti afrontar els reptes de la triple crisi econòmica, social i ambiental. Una Palma que desenvolupa un model de ciutat verda, inclusiva, sostenible, cuidadora, i oberta a la innovació, i amb un model de barris i pobles de proximitat".

Per últim, s'han exposat les principals fites del calendari de tramitació. Aquest dimarts dia 5 d'octubre s'aprovarà al Consell de Gerència d'Urbanisme en sessió ordinària. A continuació, seguirà el seu curs intern, a través de l'aprovació en Junta de Govern, comissió informativa fins a l'aprovació inicial en el Ple d'aquest mes d'octubre. 

A partir d'aquest moment i des de la seva publicació al  BOIB, s'obrirà un període preceptiu d'exposició pública -que durarà 45 dies hàbils i durant el qual es podran presentar al·legacions-, i durant el qual també es convocaran reunions, conferències, i exposicions per tal de donar a conèixer el contingut extens i complex del Nou Pla General.

S'adjunta l'Annex "Eixos i mesures del nou Pla General de Palma"

Pots veure aquí el vídeo de la presentació del Nou Pla General

Fecha última modificación: 18 de Noviembre de 2021

Agenda