Notícies Palma

Segueix el Ple en directe Canal YouTube Twitter Ajuntament Facebook Ajuntament

EMAYA inverteix més de 25,5 milions d'euros en 4 anys en renovació de la xarxa d'abastiment d'aigua potable i de clavegueram

21 de setembre de 2022

Ramon Perpinyà, president d'EMAYA, ha presentat el balanç de l'execució de diversos projectes de renovació de la xarxa d'aigua potable i de sanejament de les aigües residuals de Palma durant els darrers 4 anys.

En conjunt, suposa una inversió de 25.571.212,84 €, procedents dels recursos propis d'EMAYA, per a l'execució d'un total de 45 projectes que suposen la renovació de 70.000 metres de canonades de distribució d'aigua potable i de recollida d'aigües residuals.

Del total de 70.000 metres de conduccions que es renoven en tots aquests projectes, 55.000 són canonades per a l'abastiment d'aigua potable i 15.000 de la xarxa de clavegueram.

Les actuacions s'han realitzat o estan actualment en execució a 32 barris de Palma: Plaça de Toros, la Bonanova, Portopí, el Rafal Vell, la Calatrava, el Coll d'en Rabassa, el Molinar, Son Canals, El Amanecer, Bons Aires, Plaça dels Patins, Son Fortesa Nord, Santa Catalina, Son Espanyolet, Jaume III, Son Fortesa Sud, el Puig de Sant Pere, el Fortí, Can Pastilla, les Meravelles, l'Arenal, el Molinar, Son Vida, la Vileta, Son Armadans, el Pil·larí, el Mercat, Pere Garau, Son Ximelis, Son Cotoner, Son Ferriol i Sant Jordi.

Tal com ha explicat Perpinyà, es tracta del període amb major inversió en infraestructura d'abastiment i sanejament d'aigua de la història d'EMAYA. "Estam fen un esforç sense precedents en la renovació de la xarxa d'abastiment, per a donar un millor servei de subministrament d'aigua potable a la població, reduir avaries i les fuites d'aigua que comporten les indesitjades pèrdues". També s'estan renovant les conduccions de clavegueram, moltes obsoletes, per a millorar el sistema de sanejament, evitant obstruccions, avaries i fins i tot inundacions.

Reducció de pèrdues d'aigua

Una de les millores més destacades que aporta la renovació de la xarxa de subministrament és la reducció de les pèrdues d'aigua a les fuites i avaries. EMAYA prioritza la renovació de les xarxes més obsoletes i que, en conseqüència, perden més aigua per fuites i avaries. Les substitucions de canonades antigues realitzades aquests anys (en aquests projectes als barris, juntament amb la renovació de la xarxa del polígon de Son Castelló) han suposat una reducció de pèrdues d'aigua estimades en 217.500 m³, l'equivalent al consum anual de 2.000 persones.

Aquests projectes aporten també molts altres beneficis per a la ciutat i la ciutadania, pel que suposa de millora del servei, reducció d'avaries (que suposen talls de subministrament, obstruccions, etc.) i modernització de la xarxa. També contribueixen a la reducció dels vessaments d'aigües pluvials i residuals, amb la separació de la xarxa, increment de capacitat, prevenció de fuites d'aigües residuals, etc.

Estam parlant d'un total de 45 projectes, dels quals 18 ja estan completament finalitzats, 19 estan en diverses fases d'execució i hauran finalitzat dins l'any 2023, i 8 estan en procés de licitació.

Entre els 18 projectes ja finalitzats destaquen els executats als següents barris o carrers:

 • Plaça de Toros: renovació de 4.687 m de xarxa d'aigua potable i 1.392 de clavegueram.
 • El Amanecer: 4.530 metres nous de conduccions d'abastiment d'aigua.
 • El Coll d'en Rabassa: renovació de 2.538 m de servei d'aigua potable.
 • Carrer dels Oms: renovació de 365 m de xarxa d'aigua potable i 52 de sanejament (al carrer del Cardenal Pou).
 • Altres actuacions al carrer de Francesc Vidal i Sureda i voltants, zona de Son Reus, renovació de la xarxa de sanejament al carrer de la Mare de Déu de Montserrat, al Molinar, Son Canals, passeig de Mallorca, etc.

Així mateix, d'entre totes les actuacions ara mateix en execució (19 projectes) destaquen també les obres als següents barris o carrers:

 • Son Fortesa: 3.300 m de xarxa d'aigua potable i 1.376 de clavegueram.
 • El Amanecer: 3.371 m de xarxa d'aigua potable, que se sumen als ja executats.
 • Plaça de Toros: 2.340 m de xarxa d'aigua potable i 86 de clavegueram, que se sumen als ja executats.
 • El Puig de Sant Pere: 1.048 m de xarxa d'aigua potable i 388 m de clavegueram.
 • Can Pastilla: renovació de l'artèria d'abastiment de 5 km, 1.820 m de xarxa d'aigua potable i 655 m de clavegueram.
 • La Vileta: 2.184 m de xarxa d'aigua potable i 195 m de clavegueram.
 • L'Arenal: 2.463 m de xarxa d'aigua potable i 1.038 m de clavegueram.
 • Carrer d'Andrea Doria: 2.286 m de xarxa d'aigua potable i 1.036 m de clavegueram.
 • El Pil·larí: 2.255 m de xarxa d'aigua potable.
 • Carrer de Jaume III: 195 m de xarxa d'aigua potable, 293 m de clavegueram i millora de la xarxa de drenatge.

Finalment, es troben en procés de licitació i s'espera iniciar les obres l'any 2023 de diversos projectes també de renovació de xarxa d'aigua potable i clavegueram al Coll d'en Rabassa, Pere Garau, Son Ferriol, plaça d'Espanya, Sant Jordi, etc.

Una inversió total de 90 milions d'euros en projectes del cicle de l'aigua

Ramon Perpinyà ha recordat també, que a més d'aquests projectes exposats avui, que s'han realitzat o s'executen als barris de Palma, EMAYA està executant actualment també altres obres molt destacades, com és el cas de la renovació integral del sistema de sanejament de la Platja de Palma i el projecte de la separació de la xarxa de pluvials del polígon de Son Castelló, que suposarà un benefici per a tota la ciutat, reduint els vessaments per saturació de la xarxa de clavegueram. En aquest darrer cas, a Son Castelló, també es renoven 46.250 m de conduccions, 25.530 m d'aigua potable i 20.722 de clavegueram, amb una inversió de 16,5 milions d'euros.

Sense oblidar el projecte de major envergadura, el col·lector interceptor i el tanc de tempestes, que està ja en la darrera fase d'execució i que ha de suposar finalitzar amb els abocaments que causen el 90% de casos del tancament de platges.

La inversió completa realitzada per EMAYA aquesta legislatura és de 90 milions d'euros, 50 dels quals procedeixen del cànon de sanejament, per a finançar les obres del tanc i el col·lector, la renovació del sanejament de la Platja de Palma i altres projectes de menor envergadura. Les obres de renovació de la xarxa dels barris i de Son Castelló es financen amb fons d'EMAYA.

Data darrera modificació: 22 de setembre de 2022

Agenda