Notícies Palma

Ple en directe Canal YouTube Twitter Ajuntament Facebook Ajuntament

L'Ajuntament treballarà per a millorar els espais de diàleg i de treball conjunt amb associacions de persones immigrades

3 de juny de 2016

El regidor de Joventut, Igualtat i Drets Cívics, Aligi Molina, ha manifestat la seva voluntat en una reunió celebrada avui al Centre Flassaders

L'Àrea d'Igualtat, Joventut i Drets Cívics actualitza la guia de recursos per a persones estrangeres residents a Palma

Palma, 3 de juny de 2016.- El regidor de Joventut, Igualtat i Drets Cívics, Aligi Molina, ha manifestat la seva voluntat de millorar els espais de diàleg i de treball conjunt amb les associacions de persones estrangeres residents a Palma, en una reunió que han celebrat avui al Centre Flassaders. En aquesta línia es proposa conèixer de primera mà les dificultats amb les quals es poden topar les associacions per a participar i realitzar activitats a la ciutat i els convida a treballar conjuntament per a trobar les millors alternatives.

Hi han participat 8 associacions representatives de diferents cultures residents a Palma: Filipines, Xile, Argentina, Marroc, Brasil, Portugal. També les directores generals de Participació Ciutadana i d'Igualtat, Joventut i Drets Cívics, Marina Orell i Lucía Segura.

A la reunió s'ha destacat la dificultat de gestionar les activitats no permanents a la via o espais públics. La normativa autonòmica vigent en aquests moments dificulta que aquestes associacions puguin realitzar activitats socioculturals ja que els requisits que comporta tenen un cost econòmic inabastable per a aquest tipus d'entitats.

Realització d'activitats

A proposta de la Regidoria s'ha acordat consensuar en el termini de tres mesos una proposta que permeti a les associacions realitzar les activitats i a l'Ajuntament complir amb la normativa, mentre no es puguin modificar els requisits vigents.

També s'ha informat les entitats dels circuits i dispositius de comunicació amb l'Ajuntament (SAT 010, DMS, adreces electròniques de les regidories, i el recentment obert WhatsApp) i dels espais i processos de participació ciutadana. S'ha convidat les persones assistents a fer-ne ús i a difondre'ls entre les seves persones associades.

Entre aquests processos s'ha destacat la importància de la participació en consells de barri i de districte així com les convocatòries de pressupost participatiu #TuFasPalma i la convocatòria per a la presentació d'idees i propostes per a la dinamització sociocultural dels districtes de Palma 2016, impulsades des de la Regidoria de Participació Ciutadana i Coordinació Territorial.

Seguidament, personal tècnic de l'Àrea d'Igualtat i Drets Cívics ha informat de l'oferta de serveis cap a les persones immigrades i de l'oferta que es voldria impulsar dirigida a les entitats. S'ha demanat que es facin arribar propostes per a incloure en futures programacions del Centre Flassaders, del projecte Banc de Cultures així com poder encetar noves línies de treball que contribueixin a una millor convivència intercultural a Palma.

En la reunió s'ha posat de manifest la necessitat d'enfortir el diàleg i la col·laboració entre les associacions i l'Administració. S'ha apuntat que les polítiques municipals s'han de dirigir a un tractament de ciutadania de les persones immigrades, prevenir i combatre el racisme i la xenofòbia i propiciar espais de convivència intercultural dins el respecte a la diversitat.

Algunes associacions també han manifestat el seu desig d'apuntar cap a una major col·laboració i marcar-se fites comunes per a fer visible i posar en valor aquesta diversitat que té Palma.

La reunió ha conclòs amb un compromís del regidor de mantenir canals de comunicació i diàleg freqüent tant per a resoldre o informar sobre qüestions puntuals com per a debatre les polítiques municipals en matèria de convivència intercultural.

Actualització de la Guia de recursos per a persones estrangeres residents

D'altra banda, l'Àrea d'Igualtat, Joventut i Drets Cívics ha actualitzat la Guia de recursos per a persones immigrades, on es posa a disposició de les persones immigrades de Palma un recull amb les informacions i els serveis d'interès per a aquestes persones amb la finalitat de millorar l'atenció als ciutadans i ciutadanes i facilitar l'accés als recursos públics.

S'hi troben informacions relatives als serveis d'atenció ciutadana, atenció sanitària, benestar social, habitatge, educació, o on s'ha d'anar per a informar-se sobre temes d'estrangeria, entre d'altres, i la seva ubicació i dades de contacte, així com enllaços a webs municipals i d'altres.

La Guia s'ha actualitzat amb els nous serveis oberts aquesta legislatura, com l'Oficina Antidesnonaments.

Fins a l'any 2014, la informació dels diferents serveis es trobava fragmentada i dispersa entre cada una de les àrees en què s'organitza l'Administració municipal i les altres.

A la Guia de recursos per a les persones estrangeres de Palma la informació apareix ordenada per àrees temàtiques (tràmits generals d'especial interès per a persones immigrades, educació, esports, mobilitat, cultura i oci, associacions...).

La Guia té la pretensió d'esdevenir una eina pràctica, tant per a la ciutadania com per als professionals del sector, amb informació rellevant i accessible, de fàcil lectura i comprensió. Conté un descriptiu del recurs i s'acompanya de dades complementàries que permeten bé ampliar la informació, bé contactar directament amb el servei de referència o descarregar els formularis de sol·licitud.

Aquesta Guia estarà disponible en format electrònic al web de l'Ajuntament i s'actualitzarà periòdicament.

Data darrera modificació: 6 de juny de 2016

Agenda